El Centre d’Estudis Vilassarencs

Presentació

Sota el nom de CENTRE D’ESTUDIS VILASSARENCS, s’agrupa un col·lectiu legalment constituït d’acord a les lleis que regulen el dret d’associació.

L’entitat es defineix com una associació els fins de la qual són:

  • L’estudi, la difusió i la divulgació de la història, la cultura i el patrimoni de Vilassar  i la comarca del Maresme mitjançant l’ús de les TIC’s (tecnologies de la informació i les comunicacions) i les noves tecnologies, i promoure actuacions per a poder-ho fer possible.
  • Entenent la cultura, la història i el patrimoni en el sentit més ampli, agrupant totes aquelles disciplines dignes d’estudi i que tinguin alguna relació amb el Vilassar històric (Vilassar de Dalt, de Mar i Cabrils) i la comarca del Maresme, entre d’altres: la història, la cultura, la literatura, la música, l’esport, el medi ambient, l’arxivística, la biblioteconomia, museologia, la didàctica, les noves tecnologies de la informació, etc.
  • El vehicle per assolir els seus fins tendirà a l’ús de les TIC’s i les noves tecnologies, sense oblidar les vies de comunicació i difusió tradicionals.

El Centre d’Estudis Vilassarencs (en endavant CEV) ja és present en l’òrbita dels centres d’estudis a nivell de país amb la participació a les Jornades del Recercat que representa en l’àmbit científic i acadèmic bona part de la recerca en matèria històrica. A nivell comarcal en les Jornades de Centres d’estudis del Maresme i en les anuals Sessions d’estudis Mataronins.

El CEV és una entitat sense ànim de lucre i sense cap tipus de finançament per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Totes les aportacions que el CEV rep són de particulars, empreses i altres entitats com ara l’institut Ramon Muntaner, la fundació privada dels centres d’estudis.