Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilassar (APSJV)

Història de l’Arxiu Parroquial:

L’arxiu de la Parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar nasqué, com tots els arxius, de forma orgànica a remolc de la producció documental de la parròquia en exercici de les seves funcions i competències. Així doncs, al seu fons trobarem la documentació produïda o rebuda per la parròquia i el seu personal des de la seva erecció a començaments del segle XVIII i fins el dia d’avui.

L’arxiu parroquial se salvà de la crema del juliol de 1936, precisament perquè els activistes de la CNT-FAI n’apreciaren el valor informatiu i històric. Aquest arxiu és el més important de Vilassar de Mar tant pel que fa a la seva cronologia com pel que fa al seu volum i el que és més important en arxivística, la seva continuïtat en el temps i la falta de llacunes en les seves sèries documentals.

2- Prestatgeria amb els fulls parroquials enquadernats (1918 – 2006).

Contingut:

Són d’especial interès els llibres registrals (d’òbits, bateigs, matrimonis i confirmacions), els llibres de confraries i institucions pies, els lligalls de testaments i els llibres de visites pastorals i d’obra del temple. Fora de l’estricta definició arxivística, es meritori remarcar la presència d’unes importants col·leccions de fotografies i de cartells així com la compilació del fulls parroquials des de 1918 fins els nostres dies.

3- Un parell de llibres de registre: el de visites pastorals i el primer volum del de matrimonis.

Utilitat:

Es tracta d’una peça clau a l’hora d’elaborar estudis genealògics i escriure la història local ja que no hi ha cap més arxiu de les seves característiques, a falta d’un arxiu municipal accessible a la ciutadania i als investigadors.

Serveis:

L’arxiu parroquial ofereix el servei de consulta a sala.

Recomanació als investigadors:

L’Stemma oficial de l’arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilassar és a efectes de citació APSJV.

4- Plànol de l’alçat del lateral del temple actual. Traçat per Josep Maria Ribas i Casa (setembre de 1939).

Eines de treball per estudiosos:

A manca d’un inventari i un catàleg de la documentació (en fase d’elaboració) l’arxiu posa a l’abast dels recercadors el seu primerenc quadre d’organització de fons i de classificació de la documentació.

Vegeu: Serrano Méndez, Alexis: Dues eines de classificació per a un arxiu parroquial: el quadre d’organització de fons i el quadre de classificació de la documentació de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilassar de Mar. “Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró”, número 86 (any 2006).

Horari:

Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00 hores.

Adreça:

Temple Parroquial de Sant Joan de Vilassar de Mar (entrada pel carrer Montserrat núm. 42)

Contacte:

Telf. 937590891 – 937501519

1- L’armari dels registres sagramentals i altres documents coma ara alguns lligalls de testaments i documentació administrativa.

Posted in Altres, Projectes.