El Centre d’Estudis Vilassarencs diposita en els principals repositòris “on line” del món tota la col·lecció de “Singladures” gràcies a uns ajuts del Ministeri espanyol de Cultura.

Revista Singladures Mercès a uns ajuts del Ministeri de Cultura el Centre d’Estudis Vilassarencs ha re-publicat “on line” tota la col·lecció de “Singladures”. S’han digitalitzat els 30 números del “Singladures”, inclosos els més antics i difícils d’aconseguir i s’han dipositat en el… repositòri de revistes “on line” més imporat de Catalunya que coordina la Biblioteca de Catalunya per tal que tothom hi tingui accés. Ho trobareu a: /http://www.raco.cat/index.php/Singladures .
Aquests repositòri està en xarxa amb d’altres com Latinindex que és el més notable lloc de revistes “on line” de l’Amèrica Llatina (http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/browse/browseBySet/25050?key=S&p=1 ) i de Scientific commons que és el principal referent el l’òrbita europea i anglosaxona (http://en.scientificcommons.org/ ). Amb aquests actuació, dipositant en aquests tres repositòris la revista el CEV ha aconseguit no només garantir la consulta en tot lloc i en tot moment sinó que ha permès garantir la conservació dels estudis que els estudiosos de la nostra contrada hi han publicat durant aquests darrers 28 anys.

Posted in Actualitat, General, Publicacions, Singladures and tagged , , , , .

Deixa un comentari