El Centre d’Estudis Vilassarencs recupera un important àlbum de fotografies monogràfic de la Fàbrica del Cal Civil.

Es tracta d’un àlbum monogràfic de la Fàbrica dels Germans Murtra i Cia popularment coneguda com Cal Civil i data de 1911. És un àlbum format per un dibuix axonomètric de la fàbrica del projecte de construcció 1904 i 18 fotografies comercials d’autor de 1911, on es veuen les instal·lacions, les màquines, les sales de treball, la caldera i altres espais del complex fabril.

El Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV) fou alertat de la posada a la venta d’aquesta important documentació gràfica gràcies a la intervenció dels tècnics del Museu Municipal de Vilassar de Dalt i l’ha recuperat del mercat de vell gràcies a l’aportació d’un col·laborador generós que n’ha pagat la compra.

El president del CEV reconeix que per compentències, “és al Museu Municipal a qui pertoca estar atent a aquestes aparicions al mercat d’objectes únics que formen part del passat del municipi i procurar-ne l’adquisició”, peró entén que en l’actual situacuó de contenció de la despesa no es produeixin aquestes compres per part del consistori. “Si no es feia quan hi havia vaques grasses, menys es farà ara que la situació econòmica és tan magre. Mai l’enriquiment dels fons del Museu i l’Arxiu ha estat una prioritat i no crec que ho sigui en l’actual context”.

Quant al futur d’aquest petit fons fotogràfic Serrano ha afirmat que “des del CEV Estem valorant la possibilitat de fer-ne algun tipus de publicació, peró dependrà del mecenatge perquè el CEV no te gaire liquid ni disposa de subvencions públiques. També estem considerant la posibilitat d’adjuntar les imatges en alguna publicació més general, i finsitot de crear un lloc web on es parlés del passat fabril de Vilassar de Mar i que pogués contenir les imatges inèdites que s’han recuperat”. “És important que les imatges arribin a la ciutadania d’alguna manera, el compromís del CEV és amb la història i el patrimoni però si no es comparteix divulgant-lo a tothom no serveix de res tant estudi d’erudit”.

El President del Centre d’Estudis descarta fer-ne donació a l’Arxiu Municipal mentre no es resolgui definitivament tot el que preveu la llei d’arxius a Vilassar de Mar, es crei un Consell d’Arxiu i es redacti i publiqui un catàleg seriós i rigurós de patrimoni moble, inmoble, històric, artístic, mediambiental i etnològic.

Posted in General.

Deixa un comentari