El CEV s’adhereix al manifest en defensa del Casal Modernista de Can Puig i Cadafalch d’Argentona

El Centre d’Estudis Vilassarencs s’ha adherit al manifest impulsat des del Centre d’Estudis Argentonins, Jaume Clavell. El dit manifest serà presentat a la Presidència de la Generalitat per tal que vetlli perquè els propietaris preservin aquest important bé cultural. Aquest casal fou residència i obra del arquitecte i polític Josep Puig i Cadafalch, que fou presidet del Institut d’Estudis Catalans i President de la Mancomunitat de Catalunya.

Aquest és el manifest:

MANIFEST EN DEFENSA DEL CASAL MODERNISTA CAN PUIG I CADAFALCH D’ARGENTONA

El magnífic casal modernista situat en la plaça de Vendre de la vila d’Argentona es va començar a transformar el 1897 i finalitzà el 1905, tal i com recorda una ceràmica del pati, i fou la casa d’estiueig de Josep Puig i Cadafalch, arquitecte, polític, historiador, arqueòleg, entre d’altres, i President de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Mancomunitat de Catalunya.

Can Puig i Cadafalch és, conjuntament amb el conjunt parroquial, el monument arquitectònic més important del nucli urbà d’Argentona. Està protegit en qualitat de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 27/07/93 (DOGC 15/09/93), essent la mateixa catalogació que tenen altres edificis modernistes com la casa Ametller, la Pedrera, la Sagrada Família o el parc Güell.

Les ventades de l’hivern de 2010 van produir importants desperfectesa can Puig i Cadafalch, amb la caiguda de molts merlets que van danyar la coberta. El desembre del 2010 es va haver de desmuntar la pèrgola de fusta de la terrassa per risc de caiguda, en el que de moment és el darrer episodi, i segurament no serà l’últim, de la degradació i abandonament que pateix el casal. Les grans humitats que hi ha a l’interior del casal, fruit del mal estat de la coberta, posen en risc la conservació dels rics elements estructurals i decoratius del seu interior (especialment els de guix).

En aquest sentit, les entitats, associacions, formacions polítiques i vilatans a títol particular,

MANIFESTEM:

  1. Que tant els argentonins, que sempre ens hem mostrat molt sensibles envers el Patrimoni Arquitectònic de la vila, com la resta de ciutadans i entitats sotasignants, no admetem la continua degradació que pateix el Casal modernista de Can Puig i Cadafalch d’Argentona sense que la propietat ni l’Administració Catalana hi posin remei.
  2. Que la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, en el seu article 21 i 25, esmenta el deure de conservació que tenen els propietaris envers els béns catalogats, i l’article 67 l’obligació de l’Administració Catalana d’executar subsidiàriament aquest deure en cas que la propietat no ho faci, previ requeriment.

Per tot això,

DEMANEM

  1. Que la propietat executi immediatament els treballs necessaris per evitar la degradació del casal i n’assumeixi el seu manteniment periòdic. Aquests treballs han d’incloure, com a mínim, la substitució completa de la coberta del casal i la restitució dels elements que s’han retirat.
  2. Que l’Administració Catalana requereixi amb caràcter urgent i termini clar d’execució la realització d’aquests treballs, hi ho executi subsidiàriament si no es realitza d’acord amb la Llei 9/93.
  3. Que es garanteixi la conservació, manteniment i viabilitat del Casal Modernista.

Argentona, 4 de març de 2011.

SR. ARTUR MAS I GABARRÓ, MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Posted in General.

Deixa un comentari