LLIBRE: MONOGRAFIES DEL CEV II

MONOGRAFIA DEL CEV II:

Els cognoms dels vilassarencs de mar al segles XVII, XVIII, i XIX. Els llinatges, origen i arrelament.

 

Edició Centre d’Estudis Vilassarencs. Vilassar de Mar: abril 2014. Pàg. 145

Autor: Jordi Casanovas i Berdaguer (Coordinador)

 

La monografia és el resultat d’un treball de recerca portat a terme per Jordi Casanovas Berdaguer (coordinador) i l’equip d’investigació del CEV durant els anys 2006 a 2018 què abasta el període temporal indicat en el títol. És un treball de recerca etimològica dels cognoms, i genealògica dels llinatges dels habitants de la població de Sant Joan de Vilassar / Vilassar de Mar des d’abans  de la seva fundació com a municipi. El treball es divideix en dues parts, la primera detalla la metodologia i les fonts i materials de referència usades en els dos vessants del treball: a/ la lingüística-etimològica, i b/ la genealògica. La segona part del treball és pròpiament els resultats de la investigació. La presentació s’ha fet en format d’un diccionari convencional amb entrades dels cognoms/ llinatges estudiats. Es presenten un total de 174 entrades de llinatges / cognoms vilassarencs. Inclou un índex alfabètic. La monografia es completa amb un apartat de tres annexos. El primer titulat “Els llinatges patricis de Sant Joan de Vilassar (1727-1781)” descriu els cognoms/ llinatges de les famílies que fundaren el municipi l’any 1784 a partir de la documentació conservada. El segon annex “El Banc de Dades Genealògiques de Vilassar de Mar (BDGVM)”, informa sobre el contingut d’aquesta eina-bàsica que ha permès fonamentar i escriure la monografia, i finalment un tercer annex sobre els acrònims dels arxius consultats.

Posted in Monografies CEV, Publicacions and tagged , , , , , .

Deixa un comentari