5. El Sant Crist del Pla del Molí

Les creus cobertes del Camí del Mig
El Sant Crist del Pla del Molí (Vilassar de Dalt)

Una mica d’història:
Si fem cas de la data que hi figura a la porta, la capella data de l’any 1858. Tot apunta que aquesta seria l’any de la construcció de l’edicle de la capelleta que vindria a suplantar la creu probablement de fusta que hi hauria al mateix indret com a mínim des del darrer terç del segle precedent. Els esglaons circulars que hi ha als peus de la capelleta semblen indicar la superfície on s’alçava l’anterior creu. Segons l’amic Josep Samon arran de la promulgació de la Ley del condado de 1910 que limitava la presència d’imatges religioses en espais públics el crucifix de l’interior de la capella fou retirat. La capella restà buida fins passada la Guerra Civil esdevenint l’aixopluc de captaires i rodamóns. L’any 1945 els fidels de la parròquia de Sant Genís endreçaren la capella i el dia de la festivitat de Tots Sants s’hi col•locà una nova imatge del Sant Crist. Anys més tard s’hi col•locà una imatge més bonica i l’antiga fou donada al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt. L’any 1980 els veïns del Pla del Molí i la parròquia reforçaren el mur sobre el qual hi ha la capella per protegir-lo de les riuades i s’enjardinà l’entorn. Des de 1979 s’hi celebra un simpàtic aplec per la Santa Creu de setembre i entorn a la capella s’hi celebra la missa que reuneix el clergat de les parròquies de Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar, Sant Pere de Premià, Sant Cristòfol de Premià i Cabrils i representants dels ajuntaments dels seus municipis. Aquest acte litúrgic finalitza amb la benedicció dels cinc termes i des de 1984 es canten els goigs que composà Mn. Joaquim Vives i Aragó. Entre moltes altres personalitats que han participat dels aplecs poden citar el President de la Generalitat el M.H. Sr. Jordi Pujol que ho va fer l’any 1985 i els Presidents del Parlament de Catalunya Joaquim Xicoy l’any 1995 i Joan Rigol l’any 2002.

Imatge de la capella del Sant Crist del Pla del Molí. Foto Marc Pons

Imatge de la capella del Sant Crist del Pla del Molí. Foto Marc Pons

Descripció:
És una construcció senzilla, de planta quadrada i coberta piramidal. A primera vista sorprendrà el color totalment blanc de la construcció. Tant l’acabat de les parets (exteriors i interiors) com la ceràmica de la teulada són de color blanc. Només la porta reixada i la creu de coronament donen color trencant-ne la uniformitat.
Externament, les parets presenten unes motllures de formes rectangulars, i el coronament dels parets just en el punt d’entrega amb la teulada presenta una major complexitat decorativa. La porta d’accés és de punt rodó. Ens hi podem acostar pujant el graó de granit. Els brancals presenten uns permòdols / mènsules decoratius que juguen amb les motllures verticals. La porta és bàsicament una reixa que deixa veure perfectament l’interior. La figura del Crist Crucificat reposa sobre un banc també tot blanc. La reixa i la creu de coronament de la teulada són de color gris forja.
A la porta s’hi pot veure la data “1858”. La coberta és una piràmide de quatre cares i de base quadrada. Les aigües es recullen en un canaló que queda amagat de la vista desembocant en uns desaigües laterals. Els pendents de la teulada són de rajola blanca.
Els seu estat de conservació és bo. L’estretor de l’escala d’accés i la torre d’electricitat que hi ha just al costat desmereixen una mica el conjunt.

Ubicació:
Camí del Crist – torrent d’en Cuyàs (Vilassar de Dalt).
Límit entre els municipis de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar

Protecció:
L’any passat, el Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt va fer la fitxa de l’element per catalogar la capella i vetllar per la seva preservació.

Com arribar-hi:
La capella es troba al camí del Mig – camí del Sant Crist xamfrà torrent d’en Cuyàs.
Per arribar-hi es pot agafar el camí del Mig just a l’altura de la Illa Fantasia i circulant en sentit Mataró, la capella en apareixerà a mà esquerra. Es pot deixar el vehicle en el torrent, justa sota la capella. La capella es troba un 3 m per sobre l’actual nivell del camí. Una paret de pedra seca sosté el sortint sobre el qual es troba assentada. Per accedir fins a tocar físicament la capella caldrà pujar uns graons de pedra.

Posted in General and tagged .