Espai dedicat a la recerca genealògica

Presentació: Aquest espai us ofereix la possibilitat de conèixer part del vostre arbre genealògic així com també dades referents als “primers” pobladors dels pobles de Vilassar de Mar, de Dalt i Cabrils. Aquí teniu un cercador de dades genealògiques extretes a partir dels registres sacramentals dels arxius parroquials de Sant Joan de Vilassar, Sant Genís de Vilassar i de la Santa Creu de Cabrils.

Cronologia: Actualment l’abast cronològic de les nostres bases de dades abraça només el segle XVIII, però el CEV preveu anar ampliant les bases de dades a fi i efecte de compilar més registres dels llibres sacramentals. Aquesta base de dades és d’especial interès sobretot si tenim en consideració que les dades referents a Cabrils, malauradament ja no són consultables a l’Arxiu Parroquial de Cabrils.

Arxiu Parroquial de Sant Joan de Vilassar: 1779 – 1800*

Arxiu Parroquial de la Santa Creu de Cabrils: 1779 – 1800*

Arxiu Parroquial de Sant Genís de Vilassar: 1700 – 1800

Nota *En el cas d’aquestes dues parròquies, aquestes són les dades més antigues de que es disposa al municipi. En el cas de Cabrils, aquest és l’únic format en que aquestes dades són consultables. Les dues parròquies de Vilassar de Dalt i de Mar, encara conserven intactes els seus registres.

Agraïments i autoria: Aquest espai ha estat possible gràcies a la paciència del Dr. Conrad Curtó que va buidar les dades dels predits arxius parroquials per l’elaboració de la seva tesi. El Sr. Damià de Bas informà la base de dades amb les dades del Dr. Curtó i el Sr. Albert Cassadó creà la lògica interna de la base de dades que ara el CEV ha posat a l’abast de tothom a la xarxa.

Bibliografia relacionada: CURTÓ I SOLER, Conrad. Aspectes sanitaris dels Arxius Parroquials de Sant Feliu de Cabrera, Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils en els segles XVI, XVII i XVIII. Barcelona: Seminari Pere Mata, 2000. 134 p. ISBN 84-477-0712-1.

Aquest espai encara està en construcció, la previsió és assolir properament l’abast cronològic següent.

 

Posted in Altres, Projectes.